Istanbul

Istanbul je metropola koja se nalazi na dva kontinenta, zauzimajući obe strane Bosforskog moreuza koji deli Evropu i Aziju. Nalazi se na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Ovaj grad u svetskoj istoriji ima jako važnu ulogu i bio je prestonica tri velika carstva: Vizantije, Rimskog i Otomanskog. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu. Kao važan poslovni, trgovački i kulturni centar koji obiluje velikim brojem znamenitosti ovo je grad koji vas privlači da mu se iznova vraćate.

 

PROGRAM PUTOVANJA

 

1.dan 06.03.2019. BEOGRAD
Polazak iz Beograda sa parkinga pored direkcije “Lasta” oko 14:00 h. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

 

2. dan 07.03.2019. ISTANBUL
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog lokalnog vodiča/ starog jezgra Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 

3. dan 08.03.2019. ISTANBUL Doručak.
Fakultativno odlazak u jedan od mnogobrojnih muzeja Istanbula / Topkapi, Aja Sofija, Plava džamija, Hipodrom/. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije (nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, a sada muzeja, stare skoro 1500 godina), Topkapi palate (velelepne sultanske palate, gde je živela većina turskih sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje su sultani dobijali od svojih vazala i podanika), Rimskog Hipodroma (ogromnog platoa, gde su se za vreme starog Rima održavale trke dvokolica). Slobodno vreme. Noćenje.

 

4. dan 09.03.2019. ISTANBUL
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet koji obuhvata obilazak Ejup džamije (gde se nalaz grob i turbe Mehmed Paše Sokolovića), odlazak na prelepi vidikovac sa žičarom Pjer Loti, odakle se pruža neverovatan pogled na ceo Istanbul. Nakon toga je planiran odlazak u Minijaturk park (u kome se nalaze makete svih značajnijih istorijskih objekata u celoj Turskoj). Povratak u centar grada. U popodnevnim časovima odlazak do Devojačke kule i uživanje u prelepom pogledu na Istanbul u suton. Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom /trbušni ples/. Noćenje

 

5. dan 10.03.2019. ISTANBUL Doručak.
Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativno dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata… Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Nakon toga, fakultativni obilazak Dolmabahče palate, poslednje sedište sultana. Planiran povratak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim usputnim zadržavanjima.

 

6. dan 11.03.2019. BEOGRAD
Dolazak u Srbiju u prepodnevnim časovima. Kraj programa.

 

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate

 

NAČIN PLAĆANJA: • 30 % prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pred put; • platne kartice: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA.; • čekovima građana na 3 mesečne rate, bez uvećanja; • putem administrativne zabrane na 3 mesečne rate

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: * prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) navedenim relacijama *smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama. * panoramsko razgledanje Istanbula u pratnji lokalnog vodiča; * usluge strucnog pratioca grupe tokom putovanja; * troškove organizacije i vođstva puta

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: * ulaznice i fakultativne izlete; * individualne troškove; * putno zdravstveno osiguranje

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 20 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene): *Tursko veče sa večerom i 2 pića 30 € *Obilazak lokaliteta(Top Kapi, Plava džamija, Aja Sofija) 40 € *Krstarenje Bosforom sa obilaskom Vaseljenske Patrijaršije 20 € *Dolmabahče palata 30 € *Pjer Loti I Minijaturk (uključena ulaznica) 15 € *Izlet iz devojačke kule 15 €

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije inopartnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

 

TERMIN PUTOVANJA CENA ARANŽMANA
06.03. -11.03.2019. DAN ŽENA 159 € – Specijalna cena 119 €

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA: HAMIDIYE HOTEL 3*– www.hamidiyehotel.com ili sličan – Hotel Hamidiye nudi prostrane sobe i restoran na krovu, a nalazi se na samo 500 metara od Kapali čaršije i Sulejmanove džamije. Takođe poseduje 3 bara i relaksirajući hamam sa saunom. Sobe hotela Hamidiye su uređene u klasičnom stilu i imaju moderna kupatila sa fenom za kosu, kao i mini-bar. Gosti hotela mogu da uživaju u turskim i evropskim jelima u restoranu sa terasom odakle se pruža pogled na Istanbul ili u à-la-carte restoranu koji je specijalizovan za rusku i tursku kuhinju. Osoblje recepcije koja radi non-stop može da Vam organizuje masažu ili zakaže termin u hotelskom frizerskom salonu. Nakon toga, u hamamu možete da se odmorite i okrepite svoje telo.

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 60€ (na upit)
POPUSTI:  deca od 0 – 6 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)  deca od 7 – 11 godina u pratnji dve punoplatežne osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 € na cenu aranžmana

 

SOPSTVENI PREVOZ: Ne postojii mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

 

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.luitravel.rs Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinji.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %. Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje, ili agencija preuzima pravo na spajanje grupe sa drugom agencijom.
 • Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000 EUR – kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima putovanja i programom putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 65 PUTNIKA krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 7 dana pre datuma polaska. uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke Agencije LUI TRAVEL I YUTA-e licenca broj OTP 38/2016 Program broj 01-TU/2019 od 14.01.2019.Poslovnice: Novi Beograd ul. Jurija Gagarina br. 12a lok 7 Belvill zgrada Iris; Banovo brdo ul. Požeška br. 79-I sprat TC City hall; Kruševac- ul. Majke Jugovića br. 29; Novi Sad-ul. Jevrejska br. 14b lok 3. Za kilometar ispred svih… LUI TRAVEL

Izdvajamo slične ponudeGrac
već od 39€
Grac drugi po veličini grad u Austriji, leži na obalama reke Mure i nalazi se u pokrajini Štajerskoj, čiji je i glavni grad. U Evropi je poznat po svojoj obrazovnoj funkciji. Naime, grad broji oko 300.000 stanovnika, od kojih oko 40.000 čine strani studenti. Nikola Tesla je takođe pohađao studije upravo u Gracu. Grac je danas važan kulturni centar  i ...
Trst – Palmanova
već od 45€
Trst je moderan evropski grad, univerzitetski centar, sa vrlo izraženim mediteranskim karakterom. Raskošna arhitektura koja ga krasi nosi pečat prohujalih vekova i različitih gospodara. U gradu ima i dosta zdanja gradjenih u vreme Habzburgovaca tako da na momente podseća na Beč. Očaravajući grad Trst, proteže se između oštrog Kraša do Jadranskog mora i turistima nudi doživljaj jedinstvenog i nezaboravnog boravka. Kao pogranično područje ...
Mreža agenata

Naše usluge možete iskoristiti i preko subagenata u najbližem gradu

Kursna lista

Cene ponuda uskladujemo sa prodajnim kursom ProCredit Banke za euro

Array
(
  [kupovni] => 0
  [srednji] => 0
  [prodajni] => 0
)
								

1 € = 0 RSD