Prag 2018

Prag je glavni grad Češke republike, koja se sastoji iz Češke i Moravske regije i dela Šlezije. Grad pokriva površinu od
496 km². Veći deo grada leži u dolini reke Vltave, dok je ostatak u dolinama 9 malih pritoka. Prag je osnovan u IX-om
veku po dolasku Slovena u Češku, i brzo je postao sedište njenih kraljeva, od kojih će neki dostići carski položaj u
izbornom Svetom rimskom carstvu. Grad je dostigao svoj zenit u vreme vladavine Karla IV, koji je izgradio Karlov
most, Katedralu Svetog Vita, prvu gotičku katedralu u centralnoj Evropi, u aprilu 1348. osnovao je Karlov univerzitet,
jedan od prvih univerziteta severno od Alpa i proširio grad ka istoku i jugu.
Zlatni Prag-epitet datira iz vremena Karla IV, kada su pozlaćene kupole tornjeva Praškog zamka ili da je Prag dobio
ovaj epitet za vreme Rudolfa II, na čijem dvoru su radili mnogi alhemičari, tragajući za zlatom.

POLASCI:

 

 

 

OBILASCI:

 

Prag – Karlove Vari – Drezden

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1. Dan – BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 20.00 časova, sa velikog parkinga kod Sava Centra i vožnja ka Novom Sadu. Polazak iz
Novog Sada u 21:30 sa parking kod “Lokomotive”. No’na vožnja kroz Mađarsku, Slovačku i Češku uz kraće pauze radi
odmora.
2. Dan – PRAG
Dolazak u Prag u prepodnevnin satima… Razgledanje grada u pratnji vodiča: obilazak Praškog dvorca – Hradčani,
katedrale sv. Vida, bazilike sv. Đorđa, Male Strane, prelazak preko Karlovog mosta i biste Karla IV nakon čega se
laganom šetnjom stiže do Staromestskih namjesti sa čuvenim Astronomskim časovnikom – Orlojom. Smeštaj u hotel.
Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. dan PRAG – DREZDEN (fakultativno)
Doručak. Mogućnost fakultativnog odlaska do bajkovitog Drezdena, grada podignutog iz pepela čije su znamenitosti
ponovo izgradjene u retro stilu. Opera Semper koja ponosito krasi Theaterplatz, Palata Zwinger koja će Vas vratiti u
vreme vladara Alberta Jakog. Bogorodičina protestantska crkva i Dvorska rimokatolička crkva, koje su se vekovima
borile za prestiž medju hrišćanskim vernicima. Priča o Carskoj palati… Slobodno vreme iskoristite za odličan šoping ili
šetnju po centru grada do povratka za Prag. Slobodno vreme u Pragu. Fakultativno krstarenje brodom po Vltavi uz
panoramsko razgledanje grada. Noćenje.
4. dan PRAG – KARLOVE VARI (fakultativno)
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan u Pragu ili fakultativno: odlazak do najčuvenije banje u Evropi-Karlovih
Vari.Obilazak banje, njenih lekovitih izvora termalne vode i kolonada, grand hotel Pupp-a, crkva sv. Marije Magdalene…
Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim časovima povratak za Prag i nastavak putovanja za Srbiju.
5. dan BEOGRAD
Dolazak na mesto polaska u prepodnevnima časovima. (Kraj usluga).

 

 

 

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.

 

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30 % prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pred put.
 • platne kartice: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA.
 • čekovima građana na 3 mesečne rate, bez uvećanja
 • putem administrativne zabrane na 3 mesečne rate.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) navedenim relacijama
 • smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama.
 • obilaske prema programu (Prag – panorama grada)
 • troškove organizacije i vođstva puta
 • usluge strucnog pratioca grupe tokom putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • ulaznice i fakultativne izlete
 • individualne troškove
 • putno osiguranje

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj
prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):
* izlet za Karlove Vari – 25€
* izlet za Drezden – 30€
* krstarenje Vltavom 1 sat – 10€
FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama
u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika, a u
slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije inopartnera,
i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje
isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena
se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 60% od cene aranžmana

 

POPUSTI:

• deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj
u hotelu)
• deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u
autobusu, imaju ležaj u hotelu) treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

 

Hotel 3* (Esprit, Fortuna West, Fortuna City, Central…) se nalazi u širem centru
grada na liniji gradskog prevoza. Sobe sa TWC, 1/2 i 1/2 + 1 . Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom na bazi švedskog
stola. Ime hotela biće poznato 7 dana pred putovanje.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se
poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude
registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis
destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.luitravel.rs Opisi smeštajnih objekata su
informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja
ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinji.U
pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od
mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog
pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od
kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika
na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.Organizator putovanja ne
može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.Neki od dopunskih
sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih
sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

 

 

OPŠTE NAPOMENE:

 

• Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
• Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su
na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih
okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je
samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.
gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim
programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu
minimum 4 – 8 nedelja unapred Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu
saglasnost roditelja
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe
za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne
uslove i isprave
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije
(potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije
Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost
u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne
garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja
poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

 

 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 60 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5
dana pre datuma polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije LUI TRAVEL i YUTA-e, licenca br. OTP 38/2016
Program broj 29/2018 od 02.03.2018.

 

SOPSTVENI PREVOZ:

• NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ

Izdvajamo slične ponudeVenecija je grad, pristanište i čuveno turističko mesto u severoistočnoj Italiji, na Jadranskom moru, sa oko 270.000 stanovnika. Venecija je u središnjem dobu srednjeg veka bila najvažniji grad na svetu i najveće trgovište Evrope između njenog Zapada i Istoka. Grad je i poznat kao dugogodišnja prestonica nadasve čuvene Mletačke republike.Venecija je jedinstven grad na svetu, izgrađena je na 118 malih ...
Milano je prestonica Lombardije i najveći industrijski grad Italije. Smatra se privrednim i modnim centrom, sa preko 1,5 milion stanovnika. Čuvena gotska katedrala D´Uomo di Milano i svetski poznato zdanje opere Milanska skala, samo su deo izuzetno bogatog kulturnog i arhitektonskog nasleĎa grada. U svetu je ipak Milano najpoznatiji kao centar mode i dizajna, te je ljubiteljima kupovine i najnovijih ...
Beč je jedna od najstarijih metropola u srcu Evrope, carski grad i mesto ukrštanja raznih kultura i uticaja. Jedno je od najomiljenijih evropskih odredišta turista iz čitavog sveta pa se sa pravom može reći za Beč da je pravi poliglota. Sa svojim arhitektonskim i kulturnim nasleđem, svojim šarmom i raskoši može stati rame uz rame sa Parizom i Rimom. Beč ...
Mreža agenata

Naše usluge možete iskoristiti i preko subagenata u najbližem gradu

Kursna lista

Cene ponuda uskladujemo sa prodajnim kursom ProCredit Banke za euro

Array
(
  [kupovni] => 116.129
  [srednji] => 118.138
  [prodajni] => 120.501
)
								

1 € = 120.501 RSD