Venecija 2018

Venecija je grad, pristanište i čuveno turističko mesto u severoistočnoj Italiji, na Jadranskom moru, sa oko 270.000 stanovnika. Venecija je u središnjem dobu srednjeg veka bila najvažniji grad na svetu i najveće trgovište Evrope između njenog Zapada i Istoka. Grad je i poznat kao dugogodišnja prestonica nadasve čuvene Mletačke republike.Venecija je jedinstven grad na svetu, izgrađena je na 118 malih ostrva u laguni, na ušću reke Brente u Venecijansku lagunu, sa kanalima umesto ulica. Duž kanala nalazi se niz crkava i palata prvorazredne vrednosti, koji tvore jedinstven urbani sklop.

POLASCI:

 

28.04. – 02.05.2018.

 

 

 

OBILASCI:

 

TRST – PALMANOVA – PADOVA – VERONA

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1.dan BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 22 časa (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred put). Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i prelaska granica.
2.dan TRST – PALMANOVA – LIDO DI JESOLO
Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje Trsta i poseta crkvi St. Spiridona. U podnevnim časovima nastavak putovanja do tržnog centra u blizini mesta Palmanova, koji je veoma poznat u Evropi – sklop radnji poznatih robnih marki (ženska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka…). U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja do Lida di Jesola – jedno od najatraktivnijih letovališta na Jadranu ili okolini. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan LIDO DI JESOLO – VERONA – PADOVA
Doručak. Mogućnost fakultativnog celodnevnog izleta za Veronu i Padovu. Polazak u jutarnjim časovima. Po dolasku u Veronu obilazak grada Romea i Julije: Trga Bra, Julijine Kuće, Trga Erba i Sinjori sa spomenikom Dante Aligijeriju, Rimske Arene, jedna od najvećih i najbolje očuvanih. Polazak za Padovu. Razgledanje grada, Trg Prato dela Vale jedan je od najvećih trgova u Italiji, Bazilike Svetog Antonija u kojoj se nalazi njegov grob i mnogobrojni Donatelovi radovi, spomenik Gatamelata. Slobodno vreme .. U večernjim časovima povratak u hotel. Noćenje.
4.dan LIDO DI JESOLO – VENECIJA
Doručak. Napuštanje hotela i fakultativna poseta Veneciji. Odlazak do luke Punto Sabioni i vožnja brodom do Trga Sv.Marka glavnog trga u Veneciji. Razgledanje najužeg centra prestonice nekada moćne Mletačke republike (IX-XVIII vek): Trg sv. Marka, Bazilika sv. Marka sa mozaicima, Duždeva palata, Most uzdisaja, Most Rialto, crkve Santa Maria della Salute u kojoj se nalaze dela Ticijana i Tintoretija. Slobodno vreme. Povratak brodom do Punta Sabioni i nastavak putovanja ka Beogradu. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske… sa usputnim zadržavanjima radi odmora i prelaska granica.
5.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima na mesto polaska. Kraj programa.

 

 

 

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.

 

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30 % prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pred put.
 • platne kartice: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA.
 • čekovima građana na 3 mesečne rate, bez uvećanja
 • putem administrativne zabrane na 3 mesečne rate.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) navedenim relacijama
 • smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama.
 • obilaske prema programu (Venecija i Trst)
 • troškove organizacije i vođstva puta
 • usluge strucnog pratioca grupe tokom putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • ulaznice i fakultativne izlete
 • individualne troškove
 • putno osiguranje

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj
prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

* vožnja brodićem do Venecije (povratna karta) – 20€ (odrasli) / 15€ (deca 2-10 god.)
* odlazak do Padove i Verone – 25€ (odrasli) / 20€ (deca 2-10 god.)
FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama
u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika, a u
slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije inopartnera,
i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje
isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena
se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 60% od cene aranžmana

 

POPUSTI:

• deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj
u hotelu)
• deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u
autobusu, imaju ležaj u hotelu) treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

 

Hotel  3*se nalazi u poznatom letovalištu Lido di Jesolo. Sobe sa TWC, telefonom, SAT TV1/2 i 1/2 + 1 . Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom ( skroman kontinentalni doručak).  Ime hotela biće poznato 7 dana pred putovanje.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se
poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude
registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis
destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.luitravel.rs Opisi smeštajnih objekata su
informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja
ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinji.U
pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od
mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog
pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od
kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika
na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.Organizator putovanja ne
može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.Neki od dopunskih
sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih
sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

 

 

OPŠTE NAPOMENE:

 

• Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
• Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su
na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih
okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je
samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.
gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim
programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu
minimum 4 – 8 nedelja unapred Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu
saglasnost roditelja
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe
za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne
uslove i isprave
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije
(potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije
Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost
u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne
garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja
poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

 

 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 60 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5
dana pre datuma polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije LUI TRAVEL i YUTA-e, licenca br. OTP 38/2016
Program broj 30/2018  od 05.03.2018.

SOPSTVENI PREVOZ:

• NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ

Izdvajamo slične ponudeMilano je prestonica Lombardije i najveći industrijski grad Italije. Smatra se privrednim i modnim centrom, sa preko 1,5 milion stanovnika. Čuvena gotska katedrala D´Uomo di Milano i svetski poznato zdanje opere Milanska skala, samo su deo izuzetno bogatog kulturnog i arhitektonskog nasleĎa grada. U svetu je ipak Milano najpoznatiji kao centar mode i dizajna, te je ljubiteljima kupovine i najnovijih ...
Beč je jedna od najstarijih metropola u srcu Evrope, carski grad i mesto ukrštanja raznih kultura i uticaja. Jedno je od najomiljenijih evropskih odredišta turista iz čitavog sveta pa se sa pravom može reći za Beč da je pravi poliglota. Sa svojim arhitektonskim i kulturnim nasleđem, svojim šarmom i raskoši može stati rame uz rame sa Parizom i Rimom. Beč ...
Više od 1500 godina stara istorija i kulturno blago koje su brojne civilizacije ostavile za sobom čine da Budimpešta nikada ne prestaje da fascinira. Sa druge strane slikovita Sentandreja – grad istorijski spomenik, koji su sagradili srpski trgovci u XVIII veku, svojim šarmom i lepotom sigurno Vas neće ostaviti ravnodušnim. Ako se tome doda bogatstvo kulturnih događaja i sadržajnost programa, ...
Mreža agenata

Naše usluge možete iskoristiti i preko subagenata u najbližem gradu

Kursna lista

Cene ponuda uskladujemo sa prodajnim kursom ProCredit Banke za euro

Array
(
  [kupovni] => 116.129
  [srednji] => 118.138
  [prodajni] => 120.501
)
								

1 € = 120.501 RSD