Banja Eržebet – Morahalom

Morahalom je grad koji se nalazi oko 20 km jugozapadno od Segedina i oko 15 km od graničnog prelaza Horgoš. Banja Eržebet u Morahalomu sa svojih 14 pokrivenih i 9 otvorenih bazena, sa lečilištem i wellnes uslugama, infra i finskom saunom i povoljnim cenama tokom čitave godine očekuje svoje goste. Voda koja stiže sa dubine od 660 metara topla je 39.5 stepeni Celzijusovih, sadrži alkali hloride i jod i služi za lečenje oboljenja kičme, reume mišića i lečenje ginekoloških problema. Ukupna površina bazena dostiže 2.200 m². Lekoviti bazeni pune se isključivo lekovitom vodom bez dodavanja hemikalija. Bazene čine privlačnim ugrađene hidromasaže za ramena i leđa, a pored toga tuš i vodopadi sa raznim elementima. Banja pruža mogućnost zabave, uživanja i dobrog provoda za sve uzraste, a za dobru hranu brine čarda koja se nalazi u sastavu banjskog kompleksa.

Cena aranžmana po osobi: 1.390,00 rsd

TERMINI

 

April: 28.04;
Maj: 02.05; 05.05; 12.05; 19.05; 26.05;

 

 

 

PROGRAM

 

Polazak iz Beograda autobusom oko  05.30h sa parkinga preko puta otvorenog  tržnog centra – tzv „Buvljak” . Dnevna vožnja preko Novog Sada, Subotice.  Nastavak puta ka Moraholomu. Po dolasku slobodno vreme za kupanje i uživanje. Boravak u banji do popodnevnih časova kada je predviđen polazak. Poseta hipermarketima Auchan (bivša Cora), Metro, Praktiker. Slobodno vreme.Polazak za Srbiju u večernjim satima. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

 

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:  1.390,00 rsd

 

 

ARANŽMAN OBUHVATA

 

 • Prevoz modernim turističkim autobusom ( TV, DVD, ozvučenje,klima,WC ) prevoznika „LUI TRAVEL“
 • Stručno vođstvo puta (licencirani turistički vodič)
 • Odlazak do hipermarketa Aushan, Praktiker i Metro
 • Troškove organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA

 

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Ulaznicu za banju – 2000 forinti (oko 7 evra plaća se vodiču u autobusu isključivo u forintama – zamena novca na graničnom prelazu ili u Beogradu u određenim menjačnicama po povoljnijem kursu),
 • Individualne troškove

 

NAČIN PLAĆANJA

 

Prilikom rezervacije.

 

POLASCI IZ DRUGIH MESTA

 

Doplata za polazak iz Kruševca – 1500,00rsd (minimum za realizaciju transfera je 10plativih osoba)
Polazak iz Novog Sada bez doplate

 

Program broj 03-AP/2017 od 16.10.2017.

OPŠTE NAPOMENE:

 

– Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
– Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje, ili agencija preuzima pravo na spajanje grupe sa drugom agencijom.
– Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000 EUR – kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima putovanja i programom putovanja.
– NA IZLET JE NEOPHODNO PONETI VAŽEĆI PASOŠ
– Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
– Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

– Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
– Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
– Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
– Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
– Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

 • ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke Agencije LUI TRAVEL- licenca OTP 38/2016

Lui Travel preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog osiguranja. U poslovnicama Lui Travela moguće je pribaviti polisu osiguravača TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O.

Izdvajamo slične ponudeTemišvar, najveći grad Banata, leži na obalama reke Begej i sedište je županije Tamiš. Temišvar je najveći kulturno istorijski centar Srba u Rumuniji gde i danas živi veliki broj srpskog življa. U gradu se nalazi sedište Eparhije Temišvarske Srpske Pravoslavne crkve, kao i savez Srba u Rumuniji. Grad nazivaju „ Mali Beč“ jer je dugo bio pod opsadom Hazburgovaca a ...
Segedin-grad u južnoj Mađarskoj na ušću reke Mureš u Tisu. Predstavlja regionalni centar jugoistočnog dela zemlje i glavni grad županije Čongrad. Ovaj uređeni evropski grad, popločanih trgova i ornamentisanih građevina, ima više turističkih atrakcija ne jedan od najpoznatijih univerzitetskih gradova u ovom delu Evrope. Segedin je bogat termalnim izvorima, tako da ima karakter banje. Najpoznatija termalna kupatila su Anna fürdő ...
Mreža agenata

Naše usluge možete iskoristiti i preko subagenata u najbližem gradu

Kursna lista

Cene ponuda uskladujemo sa prodajnim kursom ProCredit Banke za euro

Array
(
  [kupovni] => 116.129
  [srednji] => 118.138
  [prodajni] => 120.501
)
								

1 € = 120.501 RSD