Degustacija vina u Rajačkim pimnicama

Negotin je gradsko naselje u opštini Negotin u Borskom okrugu. Nalazi se blizu tromeđe Srbije, Rumunije i Bugarske. O postanku Negotina ima više legendi. Po prvoj, u današnjem Malom selu (jedan od najstarijih delova Negotina) naselio se neki Negota sa ženom Tinom, porodicom i stadima ovaca, jer je okolina bila bogata bujnom pašom, a okolo doline su se nalazile šume i šumarci. Oko njihovog stana za ovce stvaralo se postepeno naselje i od njihovih imena Nego i Tina, nastalo je ime Negotin. Nego i Tina su kasnije formirali grad i u Makedoniji – Negotino. Druga legenda kaže da su u staro vreme dva velikaša zidali gradove, jedan gde je Negotin, drugi na brdu blizu sela Vidrovca (današnje razvaline Vidrov grada). Kad su završili radove, tada je onaj s brda rekao onom u dolini: “Ja sam bolji grad načinio, nego ti!” Od “nego ti” postalo je ime Negotin.

PROGRAM

Polazak iz Beograda autobusom u 07:00h. Vožnja do Negotina – grada punog istorije. Negotinci su slušali muziku bez falša jer ju je komponovao najpoznatiji Negotinac – Mokranjac. Bili su ratnici zato što je tako htela istorija, a pili su, i danas piju, odlično vino, zato što je tako htela geografija. Šetnja gradom i obilazak sa lokalnim turističkim vodičem. Obilazak znamenitosti: rodna kuća Stevana Mokranjca – kuća najvećeg srpskog kompozitora iz sredine XIX veka, najstarije kuće u Negotinu – muzej Hajduk Veljka, muzej Krajine. Nakon završenog obilaska nastavak puta ka selu Rajac u kojem se nalaze čuvene Rajačke pivnice. Pivnice su podrumi za preradu grožđa i proizvodnju najkvalitetnijih sorti belih i crnih vina. Izgradjene su u 18. veku, od tesanog kamena, ukopane u zemlju. Kao takve, predstavljaju jedinstven turistički lokalitet u zemlji. Početkom 20. veka rajačka vina su bila nadaleko poznata u Evropi i osvajala vrhunske medalje na sajmovima vina. Zbog izuzetnog kvaliteta – vinu se prepisuje čudotvorna moć i lekovito dejstvo. Degustacija vina u pivnici “C`est la Vie“. U ponudi su: Rajinski rizling, Burgundac, Cabernet Sauvignon, Merlot, Rose, Začinjak, Crna i bela Tamjanika. Mogućnost organizovanja fakultativnog ručka. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Beograd. Dolazak u večernjim časovima.

 

ARANŽMAN OBUHVATA

 • Prevoz modernim turističkim autobusom ( TV, DVD, ozvučenje,klima,WC ) prevoznika „LUI TRAVEL“
 • Stručno vođstvo puta (licencirani turistički vodič)
 • Usluge lokalnog turističkog vodiča
 • Degustaciju vina u pivnici “C`est la Vie“
 • Troškove organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA

 • Vezanu ulaznicu za posetu: Muzeja Krajine, Mokranjčeve kuće i Muzeja Hajduk Veljka (200,00 rsd )
 • Fakultativni ručak u pivnici “C`est la Vie“ (500,00 rsd)
 • Individualne troškove

 

NAČIN PLAĆANJA

 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 7 dana pre putovanja
 • platnim i debitnim karticama (Visa, Master, Dina, Maestro)

 

POLASCI IZ DRUGIH MESTA

 • Doplata za polazak iz Kruševca – 600,00rsd
 • Doplata za polazak iz Niša – 800,00 rsd
 • Doplata za polazak iz Novog Sada – 800,00 rsd

 

Program broj 24-JK/2016 od 16.03.2017.

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje, ili agencija preuzima pravo na spajanje grupe sa drugom agencijom.

 

 • Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000 EUR – kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima putovanja i programom putovanja.

 

 • NA IZLET JE NEOPHODNO PONETI VAŽEĆI PASOŠ.

 

 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

 

 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

 

 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

 

 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

 

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

 

 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

 • ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA u suprotnom, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke Agencije LUI TRAVEL- licenca OTP 38/2016

Lui Travel preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog osiguranja. U poslovnicama Lui Travela moguće je pribaviti polisu osiguravača TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O.

Izdvajamo slične ponudeMorahalom je grad koji se nalazi oko 20 km jugozapadno od Segedina i oko 15 km od graničnog prelaza Horgoš. Banja Eržebet u Morahalomu sa svojih 14 pokrivenih i 9 otvorenih bazena, sa lečilištem i wellnes uslugama, infra i finskom saunom i povoljnim cenama tokom čitave godine očekuje svoje goste. Voda koja stiže sa dubine od 660 metara topla je ...
Temišvar
već od €
Temišvar, najveći grad Banata, leži na obalama reke Begej i sedište je županije Tamiš. Temišvar je najveći kulturno istorijski centar Srba u Rumuniji gde i danas živi veliki broj srpskog življa. U gradu se nalazi sedište Eparhije Temišvarske Srpske Pravoslavne crkve, kao i savez Srba u Rumuniji. Grad nazivaju „ Mali Beč“ jer je dugo bio pod opsadom Hazburgovaca a ...
Segedin
već od €
Segedin-grad u južnoj Mađarskoj na ušću reke Mureš u Tisu. Predstavlja regionalni centar jugoistočnog dela zemlje i glavni grad županije Čongrad. Ovaj uređeni evropski grad, popločanih trgova i ornamentisanih građevina, ima više turističkih atrakcija ne jedan od najpoznatijih univerzitetskih gradova u ovom delu Evrope. Segedin je bogat termalnim izvorima, tako da ima karakter banje. Najpoznatija termalna kupatila su Anna fürdő ...
Mreža agenata

Naše usluge možete iskoristiti i preko subagenata u najbližem gradu

Kursna lista

Cene ponuda uskladujemo sa prodajnim kursom ProCredit Banke za euro

Array
(
  [kupovni] => 118.563
  [srednji] => 120.614
  [prodajni] => 123.026
)
								

1 € = 123.026 RSD