">

Banatska vina

Umeće pretočeno u život. Zakoračite u svet vina i zajedno sa nama krenite na putovanje ka mestu gde se vino i muzika nadovezuju, otkrivajući novu dimenziju I lepotu života.

Umeće pretočeno u život. Zakoračite u svet vina i zajedno sa nama krenite na putovanje ka mestu gde se vino i muzika nadovezuju, otkrivajući novu dimenziju I lepotu života.

 

PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak iz Beograda u ranim jutarnjim časovima sa parkinga Mega Maxi-ja na Adi (bivši Tempo). Dolazak u selo Guduricu selo koje je smešteno na obroncima Vršačkih planina. Gudurica je selo sa čak 16 nacija. Skoro svaka kuća ima svoj podrum vina, a svako vino je robna marka za sebe. Vožnja kroz Vršačke vinograde i upoznavanje sa najpoznatijim sortama vina ovoga kraja kao što su: Italijanski rizling, Rajnski rizling, Beli Burgundac, Chardonnay, Traminac… Poseta manastiru Mesić, ženskom manastiru Srpske pravoslavne crkve u banatskoj eparhiji. Jedan je od najznačajnijih manastira u jugoistočnom Banatu, nastao najverovatnije u XV veku, mada ga po lokalnoj legendi osniva 1225. godine Arsenije Bogdanović Hilandarac koga je lično Sv. Sava postavio za igumana manastira. Dolazak u Vršac jedan od najlepših banackih gradova. Razgledanje centralnog jezgra grada uz pratnju vodiča: “Apoteke na stepenicama” – najstarije apoteke na balkanu, Rimokatoličke katedrale Svetog Gerharda, Srpske pravoslavne crkve… Fakultativna poseta porodičnoj vinariji “Vinik”, u centru grada Vršca. Raspolaže sa podrumom autentičnog ambijenta, gde sedeći za hrastovim stolovima i okruženi buradima sa vinom, možete uživati u degustaciji. Priču o vinu čućete od viteza vina, velikog majstora banatskog vinskog reda “Sveti Teodor”, koji će sa vama izvršiti degustaciju vina i provesti vas kroz tajne spravljenja ovog božanskog pića. Fakultativni ručak u vinariji uz muziku tamburice, domaće vino i dobro raspoloženje…

 

TERMINI PUTOVANJA CENA ARANŽMANA
14.05.2022.

28.05.2022.

11.06.2022.

Specijalna cena 1.690,00 rsd

 

NAČIN PLAĆANJA:

Uplata u celosti priikom rezervacije aranžmana.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • prevoz autobusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji;
  • usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja;
  • troškove organizacije

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • individualne troškove;
  • ručak u porodičnoj vinariji Vinik i razgledanje vinarije 1800,00 rsd

 

FAKULTATIVNI IZLETI: Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena . Organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije.

 

Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen.

 

VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE :

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni.
Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. , gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.
Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmane po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku.
Stanke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.Agencija zadržava pravo da realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom.

 

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA
krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 7 dana pre datuma polaska
uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke Agencije LUI TRAVEL licenca broj OTP
23/2022 kategorija licence A
Program broj 22/2022 od 21.03.2022.

Za kilometar ispred svih…
LUI TRAVEL

VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE :

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni.
Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. , gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.
Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmane po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku.
Stanke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.Agencija zadržava pravo da realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom.

Izdvajamo slične ponudeSolun – Paralija
već od 85€
Solun je oduvek bio raskrsnica civilizacija, mesto gde se susreću Istok i Zapad, mešavina velikih kultura i religija.  Danas je to grad raskošne lepote i gostoprimljivih ljudi sa svetski poznatim kulturnim nasleđem, pitomom mediteranskom klimom, prijatnim šetalištima uz more, nesvakidašnjim bogatstvom gastronomske ponude i zanimljivim dešavanjima tokom čitave godine. Kao najveći univerzitetski centar Grčke, sedište čuvenog Aristotelovog univerziteta, grad se ...
Mreža agenata

Naše usluge možete iskoristiti i preko subagenata u najbližem gradu