Covid 19

ПРЕПОРУКЕ ЗА ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

Опште санитарно-хигијенске мере:

 1. Пре почетка рада агенције, обавити прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и површина, као и проветравање просторија. Препоруке за чишћење и дезинфекцију простора налазе се на следећем линку
 2. Уколико је могуће, организовати рад у више смена тако да између смена има довољно времена за чишћење и дезинфекцију.
 3. Обезбедити довољне количине личне заштитне опреме, средстава и прибора за чишћење
  и дезинфекцију.
 4. На улазу у објекат поставити дезобаријеру (отирач натопљен дезинфекционим средством на бази хлора – 0,1% раствор натријум-хипохлорита, са натапањем на шест сати или када се осуши), као и дозере са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола. Oбезбедити довољно дозера, пожељно бeсконтактних, са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола и јасно истакнуто обавештење о обавези и начину дезинфекције руку.
 5. На улазу и свим видним местима у туристичкој агенцији, као и на веб страници туристичке агенције, поставити обавештење о обавези придржавања општих мера превенције.
 6. Редовно проветравати просторије агенције природним путем (отварањем прозора), када год је то могуће. Централизоване вентилационе системе или клима уређаје користити у таквом режиму рада да се ваздух измењује само свежим спољним ваздухом, без рециркулације ваздуха. За рад система за вештачку вентилацију морају се консултовати компаније/сервиси за њихову уградњу и одржавање. Замена филтера и/или уградња посебних филтера на уређајима вештачке вентилације, одређивање учесталости замене филтера и сагледавање потреба за уградњу посебних, обавља се у консултацији и уз сагласност компанија које су одговорне за њихову уградњу и одржавање.
 7. Тоалете посебно редовно чистити и дезинфиковати и опремити тоалет папиром, сапуном, папирним убрусима и дозерима за дезинфекцију руку. Поставити обавештење о обавези прања и дезинфекције руку, као и упутства за правилно прање руку.
 8. Отпад одлагати у кесе у канте за смеће са педалом за ножно отварање како би се избегло додиривање површине канте. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање, уз прописане мере заштите.

Општа правила понашања запослених и клијената

 1. Запослени и клијенти морају бити без симптома који указују на COVID-19 (повишена температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса).
 2. Oбавезно је ношење маске тако да маска прекрива нос, уста и браду. Препорука за коришћење маске за лице доступна на линку, рукавице се препоручују запосленима у обављању послова при којима су се и раније
  користиле.
 3. Одржавање међусобне физичке удаљености клијената од најмање 1,5 метар у свим просторијама агенције, односно тако да буде једно лице на свака 4 m2, осим ако су у питању
  чланови једне породице, односно клијенти који су заједно дошли у агенцију. Ограничити број особа у просторијама туристичке агенције, тако да наредна особа може ући тек након што једна изађе.
 4. На шалтерима обезбедити могућност одржавања прописане физичке удаљености између запослених и клијената као и међу запосленима, а саму дужину контакта свести на мање од 15 минута. Уколико то није могуће, поставити вертикалне баријере од плексигласа или сличног материјала погодног за чишћење и дезинфекцију.
 5. Посебно је важно често брисати радне површине и опрему на шалтеру средством за дезинфекцију на бази 70% алкохола.
 6. Осигурати надзор над здравственим стањем запослених. Запослени треба свакодневно једном дневно да мере температуру и проверају да ли имају неки од симтома COVID-19, пре доласка на посао. У случају појаве симптома који указују на COVID-19 запослени треба да не долази на посао и да се јави лекару у надлежном дому здравља.
 7. У ситуацији појаве обољења COVID-19 код запосленог, директор је у обавези да о томе одмах обавести епидемиолога надлежног института/завода за јавно здравље ради даљег поступања.

Опште мере превенције током организованог превоза путника (аутобуси, бродови)

 • Одржавати хигијену кабине возача/капетана/посаде брода и радну околину возачког места/кормила и кабине тако да се свакодневно, више пута дневно, пребришу површине
  средством за дезинфекцију на бази 70% алкохола. Посебно се бришу оне површине које се често додирују рукама као што су кваке на вратима, волан, табла са командама за управљање возила/кормилo.
 • Препоручује се постављање провидне физичке баријере између возачког места и путника (од плексигласа или сличног материјала који се може прати и дезинфиковати средствима на бази хлора у складу са упутством произвођача или на бази 70% алкохола), а ако то није могуће, први ред седишта иза возача не треба користити за превоз путника
 • Редовно одржавати хигијену руку. Kада год је могуће, возач/капетан, посада брода, кабинско особље и путници треба да перу руке сапуном и водом у трајању од минимум 20 секунди или дезинфекционим средствима нa бази 70% алкохола. Руке треба опрати пре уласка и након изласка из превозног средства, након стављања пртљага у пртљажник, након поступака чишћења превозног средства. За возача/капетанa, посаду брода, кабинско особље и путнике обавезна је дезинфекција руку на улазу у превозно средствo.
 • Одржавати хигијену путничког простора. Прање и чишћење превозног средства обавља се уобичајеним средствима према упутству произвођача. Посебну пажњу обратити на држаче и рукохвате, прозорска стакла, као и на наслоне за главу и руке путника које је потребно чешће дезинфиковати средствима на бази 70% алкохола. Обезбедити канту за отпатке са кесом за одлагање која се мора завезати пре одлагања у контејнер.
 • Возило треба редовно проветравати: пре почетка вожње, приликом стајања возила на стајалиштима, током вожње држањем прозора возила отвореним и након завршетка смене. Не саветује се коришћење клима уређаја за грејање/расхлађивање возила, а уколико је могуће држати прозоре отвореним и обезбедити континуирани проток ваздуха.
 • Возачи и путници су у обавези да носе маске, а маску носити тако да прекрива нос, уста и браду. Заштитну маску треба редовно мењати, а обавезно када се овлажи. Након мењања маске опрати или дезинфиковати руке. Маску носити све време, а посебно током кретања кроз возило, при комуникацији путника са запосленима (возач, водич…). Треба избегавати додиривање очију, уста и носа неопраним рукама током боравка у превозном средству.
 • Агенција је дужна да упозори путнике пре поласка на пут да су у обавези да имају своје заштине маске и дезинфекциона средства и да их обезбеди уколико их путник нема. Агенција је у обавези да обезбеди личну заштитну опрему својим запосленима.
 • Обележити улаз и излаз за путнике посебним налепницама. У возилу поставити обавештења о општим мерама превенције (ношење маске, прање и дезинфекција руку,
  одржавање међусобне удаљености од најмање 1,5 метар).
 • Препоручује се да се приликом уласка путника прво испуњавају седишта у последњем реду, и то тако што се у оквиру једног реда седишта прво испуњавају седишта до прозора.
 • Препоручује се да се између путника налази по једно празно место, односно да седе дијагонално или „цик-цак” један у односу на другог. Путници седе тако да нису окренути
  лицем један ка другом.
 • Не препоручује се дељење хране током путовања. Уколико је то потребно, онда храну и напитке путницима унапред оставити на седишта како би се избегао блиски контакт са путницима. Пре уноса хране и воде/сокова обавезна је дезинфекција руку средством на бази 70% алкохола.
 • Уколико се код путника током путовања појаве симптоми болести издвојити га на посебно седиште које је на растојању од најмање два метра од осталих и обезбедити транспорт до најближег дома здравља, односно до најближе здравствене установе у страној земљи. Уколико бродови поседују кафетерије и сличне просторе где се продаје и служи вода, сокови и храна, као и трговачке објекте, потребно је да раде у складу са препорукама за угоститељске и малопродајне објекте. Препоруке доступне на следећим линковима: линк1 линк2

Напомена: Препоруке су подложне изменама у зависности од промене епидемиолошке
ситуације

Mreža agenata

Naše usluge možete iskoristiti i preko subagenata u najbližem gradu