• Cene
  • Opis
  • Način plaćanja i program putovanja
  • Uslovi i napomene
  • Ostalo
  • Cenovnik

Cenovnik u PDF-u

Cenovnik u WORD-u

LAST MINUTE

StrukturaS 1/2 TV-ACS 1/3 TV-AC
Broj nodi Termini1010
02.07/14.07315 169265 149
12.07/24.07315 289265 239
22.07/03.08315265
01.08/13.08315265
11.08/23.08295245
21.08/02.09279229
31.08/12.09205179
10.09/22.09149*139*
20.09/02.10129*115*

Umanjenje za sopstveni prevoz iznosi 25€. Cene označene sa * nemaju umanjenje za sopstveni prevoz. Smene za sopstveni prevoz su dan kasnije polazak i dan ranije povratak od datuma u tabeli.

Cene su iskazane u eurima PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA.

LEGENDA:  S – studio; APP – apartman;

AC *– korišćenje klime uračunato u cenu;                            

AC – korišćenje klime nije uračunato u cenu.

Vila Kromlidis se nalazi u novom delu Paralije, oko 150m udaljena od plaže i oko 220m od centra. Vila ima recepciju i lift. U svom sastavu ima 1/2 i 1/3 studije na prvom, drugom, trećem i četvrtom spratu. Svaki studio ima kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo (TWC), terasu, TV, AC. Vila ima Wi-Fi, čije je korišćenje besplatno. Posteljina se menja na 5 dana. Korišćenje klima uređaja se doplaćuje na licu mesta.

Napomena: Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema grčkih operatera.

Mere kreveta u Grčkoj se razlikuju od naših standarda. Grčki standard za normalan krevet je širine od 75 – 90 cm, a za francuski krevet (za 2 osobe) širine od 110 – 140 cm.

USLOVI PLAĆANJA:  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem  kursu  Narodne banke Srbije  na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski najkasnije 15 dana pre početka aražmana, platnim i debitnim karticama, čekovima građana na šest mesečnih rata zaključno sa  (15.12.2024.godine – datumski svakog 15-og u mesecu ) prilikom rezervacije deponovati čekove bez uvećanja cene aranžmana,administrativnom zabranom.U slučaju značajnih promena na monetarnom tržištu, nerealizovani deo cene aranžmana podleže  promeni.

PROGRAM PUTOVANJA 

1.dan: Putovanje Beograd – duž autoputa – Parlia – sastanak putnika na dogovorenom mestu pola sata pre predviđenog vremena polaska Polazak autobusa u dogovoreno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;

2.dan – 11. dan: Paralia – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje;

12.dan: Paralia – napuštanje objekta, putovanje. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima;

13.dan: Beograd – dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 10 h (u zavisnosti od uslova i vanrednih dešavanja na putu i na graničnim prelazima)

Polazak i dolazak autobusaDatuma navedenog u tabeli.Povratak iz Paralije pretposlednjeg dana aranžmana u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika.

Postoji mogućnost spajanja smena na našem prevozu

U slučaju spajanja smena aranžmana samo za drugu smenu se umanjuje za 15€ po osobi, osim za smene sa polaskom 23.05/02.06/10.09/20.09.2024.god., gde u slučaju spajanja smena nema umanjenja.

Spajanje TRI SMENE- aražman samo za  treću smenu se umanjuje  za 15€ po osobi , osim za smene sa polaskom 23.05/02.06/10.09/20.09.2024.god., gde u slučaju spajanja smena nema umanjenja.

Itineraries

1. dan

Putovanje Beograd - Paralia

Putovanje Beograd – duž autoputa – Parlia – sastanak putnika na dogovorenom mestu pola sata pre predviđenog vremena polaska Polazak autobusa u dogovoreno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;

2. dan

Dolazak Paralia

Paralia – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje;

12. dan

Paralia – napuštanje objekta, putovanje

Paralia – napuštanje objekta, putovanje. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima;

13. dan

Dolazak u Beograd

Beograd – dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 10 h (u zavisnosti od uslova i vanrednih dešavanja na putu i na graničnim prelazima)

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz autobusom visoke turističke klase ( TV, VIDEO, DVD, AC, WC; visokopodni ili dabldeker ) na relaciji Beograd – Paralia - Beograd, boravak od 11 dana/10 nodenja/ sa uslugom najma u sobama, studijima ,troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera.

SOPSTVENI PREVOZ:

Umanjenje za sopstveni prevoz iznosi 25€. Cene označene sa zvezdicom* nemaju umanjenje za sopstveni prevoz. Smene za sopstveni prevoz su dan kasnije polazak i dan ranije povratka od datuma u tabeli.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Individualne troškove,međunarodno putno zdravstveno osiguranje, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu.

- boravišnu taksu u Grčkoj, koja se napladuje od 01.01.2018. dnevno po sobi: Pladanje boravišne takse se vrši na recepciji hotela ili apartmana po važedem zvaničnom cenovniku

 

VAŽNE NAPOMENE: Cena objekta pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Putnici ulaze u očišdenu smeštajnu jedinicu, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni iste. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima i sredstvima za higijenu. Pomodni ležaj u svim objektima u Grčkoj je na sklapanje,drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika iz ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice, a shodno tome i cene aranžmana po važedem cenovniku. Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja tretirade se kao otkaz putovanja. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice.

Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski, u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog, i ne postoji mogudnost rezervacije željenog sedišta

U cenu prevoza uključen je prevoz do 2 (dva) komada ličnog prtljaga: jedan komad prtljaga koji se pakuje u boks autobusa, uobičajene veličine, i jedan manji ručni prtljag – koji se može smestiti u prtljažni deo iznad sedišta ili ispod sedišta u putničkom delu autobusa.

U slučaju vedeg broja prtljaga, prevoznik ili Organizator putovanja (u interesu komfora ostalih putnika) nije u obavezi da primi višak prtljaga. Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta

Zbog nastale situacije virusa Covid-19 putnici su u obavezi da se sami informišu o pravilima i potrebnoj dokumentaciji o ulasku u Grčku.

Za informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost .Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti .

POPUSTI: Dete od 0 do 8 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plada 65 €, ima mesto u autobusu, smeštaj u zajedničkom ležaju. Dete od 0 do 10 godina koje koristi pomodni ležaj ostvaruje popust od 20% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 95 €, osim za smene 02.06/12.06 - 10.09/20.09.2024., ima mesto u autobusu, smeštaj u pomodnom ležaju. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od 0 do 8 godina može da koristi zajednički ležaj.

Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plada punu cenu aranžmana. Odrasla osoba koja koristi pomodni ležaj ostvaruje popust od 15% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 95 €, osim za smene 02.06/12.06 - 10.09/20.09.2024.

DOPLATE:

-S obzirom da ne postoje jednokrevetne smeštajne jedinice, ukoliko dvokrevetnu sobu ili studio koristi jedna osoba, doplata iznosi 80% na cenu ugovorenog aranžmana i ima jedno mesto u autobusu.

-Mogudi polasci iz Novog Sada uz doplatu prevoza u iznosu od 20€ po osobi (mora da se naglasi prilikom rezervacije) – cena povratnog transfera je podložna promeni shodno oscilacijama na tržištu naftne industrije

- Doplata za dodatno sedište iznosi 55 € na cenu aranžmana. Dodatno sedište je mogude rezervisati , u skladu sa raspoloživim mestima, 3 dana pred polazak.

Napomena za sve vile na Tasosu : Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske i energetske krize može doći do opadanja kvaliteta usluga, posebno servisa, na svim destinacijama (a posebno do restrikcija u snabdevanju strujom, grejanjem i sl.), na šta Organizator, s obzirom na to da se radi o opšte poznatim razlozima, koji su van domašaja naše delatnosti, ne može imati uticaja. Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema grčkih operatera.

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Putnici koji nameravaju da putuju sa starom putnom ispravom – plavim pasošem u obavezi su da individualno pribave turističku vizu za Republiku Grčku (taksa iznosi 35 € i plaća se direktno u Konzulatu prilikom apliciranja). Molimo putnike da se blagovremeno informišu o potrebnoj dokumentaciji u Konzulatu Republike Grčke. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja ili nerealizacije grčke vize i u tom slučaju smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema čl.10 Opštih uslova putovanja agencije LUI TRAVEL.

Putnici koji nisu državljani Republike Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju, kao i zemalja kroz koje prolaze.

NAPOMENA: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU.

VAŽNOU studije (sobe) se ulazi posle 14:00 h po lokalnom vremenu , a izlazi poslednjeg dana boravka u 9:00 h po lokalnom vremenu. Gosti ulaze u spremljen apartman ili studio, a dužni su da tokom boravka sami održavaju higijenu u istom

 

OPISI SMEŠTAJNIH JEDINICA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 20 dana pre datuma polaska

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije LUI TRAVEL

Broj licence OTP 23/2022 – Kategorija licence  A

Garancija putovanja Globos osiguranje ado , polisa osiguranja broj: IN – 0000012

Poslovnice: Beograd– Zeleni venac –  ul.Brankova br.23  

Za kilometar ispred svih…                                        13.11.2023.godine