loader image

O kompaniji

Preduzeće LUI TRAVEL d.o.o je osnovano 1993. godine. Sedište firme je u Beogradu u ul. Stevana Filipovića br. 115a.

Kao osnovnu delatnost ima prevoz putnika u drumskom saobraćaju. Vlasnik i osnivač preduzeća je gospodin Miodrag Stojiljković.

turistička agencija LUI TRAVEL

U okviru preduzeća, od 08.03.2002., posluje i turistička agencija LUI TRAVEL koja poseduje licencu OTP 23/2022 (kategorija licence A)

Daljina nije prepreka

Preduzeće LUI TRAVEL d.o.o raspolaže sa 19 autobusa visoke turističke klase koje koristi za sopstvene potrebe, a na osnovu zahteva pravnih i fizičkih lica vrši i iznajmljivanje istih. Istovremeno, naših 30 gradskih autobusa svakodnevno saobraća na redovnim dnevnim i noćnim linijama gradskog prevoza grada Beograda.

Turističkih autobusa

Gradskih autobusa

Godina postojanja

Zaposlenih

Osnovni cilj našeg poslovanja je Vaše zadovoljstvo