Ekskurzije

Ekskurzija je oblik obrazovno – vaspitnog rada kojim se doprinosi ostvarivanju plana i programa i ciljeva osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Ekskurzija se ostvaruje van škole u trajanju od jednog do tri dana, u skladu sa uzrastom, nastavnim planom i programom i programom za ekskurzije. Cilj je neposredno upoznavanje pojava i odnosa u prirodnoj i društvenoj sredini, upoznavanje kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleđa i privrednih dostignuća koja su u vezi sa delatnošću škole. Ono po čemu se školski dani najviše pamte, jesu ekskurzije, a mi smo se potrudili da našim đacima omogućimo da sa sobom ponesu samo pozitivne utiske.